Norden starkt inom elektronisk kommunikation

De fem nordiska länderna har historiskt sett varit framstående när det gäller bredbandspenetration, mobil utveckling och konkurrenskraftiga marknader. Marknadsstatistik för 2011 som Post- och telestyrelsen, PTS, presenterat meddelas bekräfta att den positiva utvecklingen fortsätter.

De nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har historiskt sett haft en bredbandspenetration som med marginal legat över EU-snittet. Ny marknadsstatistik för de fem länderna visar att hushållspenetrationen för fast bredband ligger på mellan 80 och 92 procent, vilket kan jämföras med EU-snittet på 67 procent.

Utvecklingen av den mobila bredbandspenetrationen har också varit snabb. Länderna har mellan 13 och 37 mobila bredbandsabonnemang per 100 invånare, jämfört med 8 stycken som är genomsnittet i EU.

EU-kommissionens ”Digital Agenda Scoreboard” visar också att de nordiska länderna är avancerade i sin användning av internet. Länderna ligger över EU-genomsnittet vid en jämförelse av hur stor andel av befolkningen som beställer varor eller tjänster på nätet. Mellan fyra och nio procent av befolkningen i de fem länderna har aldrig använt internet – en längre siffra än genomsnittet i EU på 24 procent.

”Den statistik som publicerats idag (läs 4 juli) bevisar att de nordiska länderna har ett konkurrenskraftigt affärsklimat och slutkunder med stark efterfrågan på elektroniska kommunikationstjänster. Med vår starka bredbandspenetration, väl över EU-genomsnittet, kan de nordiska länderna ses som spjutspetsar för det fortsatta arbetet med att uppnå bredbandsmålen i EU:s digitala agenda. Alla de fem länderna är starkt engagerade i att fortsätta vara ledande när EU strävar framåt.”, säger de fem ländernas generaldirektörer i ett gemensamt uttalande.

Marknadsstatistiken är inhämtad, sammanställd och validerad av den nordiska arbetsgruppen för statistik och definitioner – Nordstat. I gruppen ingår representanter från regleringsmyndigheterna i de fem nordiska länderna.

Den nordiska statistikdatabasen återfinns att läsa på www.statistik.pts.se under fliken ”Nordic Telecommunications Market”, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.