Norden ledande inom IKT

World economic forum har under de senaste tio åren tillsammans med INSEAD gjort årliga studier av olika länders ekonomiska betydelse inom informations- och kommunikationsteknik, IKT.

Ur undersökningarna drar man slutsatser om vilka de tio bästa länderna är, vilka som snabbast kan svara mot de ständiga förändringarna och utvecklingarna inom IKT. Bland de aspekter som undersökts ingår utvecklingen av internetekonomin jämte bredbandsutbyggnad för att bygga upp samhällen. Man undersöker dessutom den växande betydelsen av IKT inom fattigdomsbekämpning, etableringen av Web 2.0 och potentialen för mobila bankaffärer i utvecklingsländer.
I listan för 2010-2011 finns de nordiska länderna med bland de tio främsta (Siffror inom parentes anger undersökningen för 2009-2010):
1 (1) Sverige
2 (2) Singapore
3 (6) Finland
4 (4) Schweiz
5 (5) USA
6 (11) Taiwan
7 (3) Danmark
8 (7) Kanada
9 (10) Norge
10 (15) Sydkorea
Tyskland finns inte bland dem, men väl Schweiz, och USA samt utvecklingsländer i Asien.
På elfte plats kommer Holland och sedan Hongkong. Först på trettonde plats ser vi Tyskland. Storbritannien ligger på femtonde plats, Japan kommer på nittonde plats, följt av Frankrike och Österrike.
Italien hittar vi först på plats 51.
Rapporten, på ca 160 sidor, finns på adressen http://reports.weforum.org/global-information-technology-report/

 

Comments are closed.