Redaktionsbrev nr 2 2010

Danderyd januari 2010

Temperaturen på elektronikmarknaden ökar stadigt, men ute snöar det och är kallt. Men det vore förstås värre om det var tvärtom.
2010 är ett innehållsrikt år. Mässorna står som spön i backen, med Mobile World Congress, Embedded World och DATE redan före påsk. Därefter är det dags för S.E.E., Scandinavian Electronics Event, som blir en kraftsamling, i första hand för den svenska elektronikindustrin. Och i november tar Electronica tempen på den globala elektronikindustrin. Men dit är det ett stycke ännu och dessutom ett antal nummer av Elektronik i Norden.

Elektronik i Norden nr 2 har två huvudteman, opto/displayer/kommunikation och konstruktion/EDA. I optoelektroniktemat tar vi en titt på aktuell forskning inom området, gör en historisk återblick och ser på optoelektronikens möjligheter, inte bara för kommunikation utan även för andra typer av tillämpningar, t ex displayer. Om du har något som skulle kunna intressera våra läsare, diskutera det gärna med Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller skicka ett mail på gunnar@elinor.se. EDA-temat sträcker sig över ett ganska stort område. Vi ser på stora ASIC-konstruktioner, med fokus på ASIC-emulering, där man nu kan mycket stora digitala komponenter i ganska höga hastigheter. Men vi tittar också på analoga verktyg i lågprissegmentet och FPGA-baserade verktyg. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.

I Elektronik i Norden nr 3 koncentrerar vi oss på mikroprocessorer och mätteknik. På mikroprocessorsidan fortsätter kampen om vem som kan åstadkomma bästa prestanda till lägsta energiförbrukning. Det nya är att samma mikroprocessor nu skall kunna anpassa sin energiförbrukning helt beroende på mjukvaran. Vi fortsätter förstås också att undersöka vad som händer på multicore-sidan och inte minst kopplingen mellan mikroprocessor/grafikprocessor. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se. Mycket av utvecklingen inom mätteknik sker i programvara, för att styra instrument eller mätdatorkort. Instrumentens interna programvara har också gett nya mätmöjligheter, bland annat för att mäta flera parametrar samtidigt. Gunnar Lilliesköld håller i ämnet mätteknik. Kontakta honom på nr +46 8 622 55 11 eller nå honom på gunnar@elinor.se

I år expanderar vi våra fasta temasektioner. Gunnar Lilliesköld har i varje nummer en sektion om radioteknik. Du når honom på tel +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se. Jag utvidgar mjukvarutemat till att omfatta hela embeddedområdet. Vi har alltså artiklar om mjuk- och/eller hårdvara i varje nummer. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se. Och Jan Zettergren fortsätter sin Linux-spalt. Kontakta honom på jan@elinor.se.

I Elektronik i Norden nr 2 publicerar vi konsultöversikten och i Elektronik i Norden nr 3 finns mätinstrumentöversikten. Kontakta Anette Hammarström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se om du bör vara med, men inte fått påminnelse om att uppdatera informationen.

 

Med vänlig hälsning
Göte Fagerfjäll

Glöm inte att tala annonser med Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12) eller Kim Edenbro (+46 8 511 766 55) för annonsering i Sverige, Norge eller Finland.
För övriga länder, kontakta Tommy Jägermo.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 2   8/2  26/2
EiN nr 3  8/3  26/3

Comments are closed.