Nokia Siemens Networks gör storförlust

Under första kvartalet blev resultatet -361 (-74) miljoner euro och omsättningen minskade till 2 990 (3 401) miljoner euro.

Resultatet belastas av omstruktureringskostnader på 123 miljoner euro samt avskrivningar av immateriella tillgångar med 116 miljoner euro.
Nokia sänker sin prognos för marknaden för mobilsystem till 10 procent i år. Tidigare prognos pekade på 5 procents nedgång.

Comments are closed.