70 miljoner till 64 småföretag

Språkverktyg för handikappade barn, läkemedel för tarmsjukdom, betalningssystem för varuautomater, miljövänlig golvvård, mjukvara för smartare 3D-kameror, identifiering av sprängämnen och mätning av strålning vid cancerbehandling. Det är några av de 64 projekt som finansieras med sammanlagt 70 miljoner kronor i VINNOVA-programmet Forska&Väx.

VINNOVA finansierar genom Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. Företag kan söka tre typer av finansiering: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.
I Forska&Väx andra ansökningsomgång 2009 för FoU-projekt och förstudier finansieras 64 små och medelstora företag med sammanlagt 70 miljoner kronor. Det kom in 287 förslag på sammanlagt mer än 406 miljoner kronor. I denna omgång har extra medel satsats på projekt inom säkerhets- och krisberedskapsområdena.
Bland de företag som nu får finansiering finns:
Albireo AB, Göteborg, 500 000 kr, lokalt verkande läkemedel för inflammatorisk tarmsjukdom
Bioprocess Control Sweden AB, Lund, 1 900 000 kr, online övervakningssystem av vätgas i vätska för att optimera styrning av biogasproduktion
Bledge AB, Västra Frölunda, 500 000 kr, betalningssystem för varuautomater och obemannade försäljningsställen
Cinside AB, Linköping, 500 000 kr, handhållen radar för att upptäcka personer bakom hinder
Gipeco AB, Jönköping, 2 371 000 kr, miljövänliga golvvårdsprodukter
Illuminate Labs AB, Göteborg, 500 000 kr, realistisk virtuell 3D-modell av byggobjekt direkt från arkitektritningar
In View AB, Kista, 1 830 000 kr, kommunikationstjänster i äldreomsorgen
Indusec AB, Stockholm, 378 000 kr, ljudbarriär för att skingra folkmassor vid krissituationer
Integrum AB, Göteborg, 500 000 kr, implanterbar styrning av amputationsproteser
JonDeTech AB, Uppsala, 1 950 000 kr, extremt små och billiga sensorer för beröringsfri temperaturmätning inom medicinteknik och konsumentelektronik
Kiviks Musteri AB, Kivik, 2 424 000 kr, specialdesignade functional food-drycker
Mitrionics AB, Lund, 3 826 000 kr, parallellprogrammering från superdator- till flerprocessorarkitekturer
Moberg Derma AB, Solna, 4 219 000 kr, läkemedel inom nagelsvampsområdet
Modelon AB, Lund, 1 538 000 kr, system för modellbaserad optimering och styrning av koldioxidavskiljning
Optronic Partner AB, Skellefteå, 2 000 000 kr, mjukvara för smartare 3D-kameror
Peerialism AB, Stocksund, 2 056 000 kr, global hårddisk där alla kan spara sina filer och nå dem säkert överallt
Portendo AB, Stockholm, 2 011 000 kr, identifiering av sprängämnen
Ramnäs Bruk AB, Ramnäs, 2 500 000 kr, ytbeläggning av off shore-kätting
Recorded Future AB, Alingsås, 4 200 000 kr, framtidsbevakning med fokus på finans och underrättelsetjänst
ScandiDos AB, Uppsala, 4 000 000 kr, mätning av stråldos vid strålbehandling av cancer
Servotek AB, Arlöv, 500 000 kr, eliminera inverkan av munalkohol vid mätning av alkohol i utandningsluft
Tobii Technology AB, Danderyd, 5 000 000 kr, språkverktyg för handikappade barn
Vitrolife Sweden AB, Göteborg, 3 614 000 kr, optimerade odlingsmedier för att möjliggöra klinisk användning av stamceller
Väg och Trafiksäkerhet i Gävle AB, Gävle, 499 000 kr, individuellt tillbudslarm för vägarbetare
– Behovet är stort av satsningar som stärker konkurrenskraften i innovativa småföretag och Forska&Väx ger företag i olika utvecklingsskeden chansen att ta ett steg vidare, säger Jenni Nordborg, VINNOVA.
Under mars-september har dessutom 65 företag finansierats med 6,3 miljoner kronor för behovsanalys. Totalt sökte 125 företag motsvarande 14 miljoner kronor. Forska&Väx finansiering för behovsanalys kan sökas när som helst och nästa tillfälle för att söka finansiering för FoU-projekt är 9 februari, 2010.

Comments are closed.