Nocilis Sensor vann Quality Innovation Award

Årets svenska vinnare av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award är Gimic, Landstinget i Värmland, Nocilis Sensor och SolTech Energy.


Innovatör Bo Hammarlund på Nocilis framför sitt laboratorium.

Samtliga innovationer bidrar till en hållbar utveckling inom brett skilda områden: industriell kvalitetssäkring, ungdomars psykiska hälsa, personlig säkerhet och miljövänligt byggande. Bidragen kommer att representera Sverige i den internationella tävlingen som har ceremoni i Beijing i februari 2019.

Med Quality Innovation Award ges innovationer från många olika länder möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Genom att visa upp sina innovationer bidrar de till att sprida kunskap och vara goda föredömen. Quality Innovation Award delas ut i totalt femton länder och nya länder tillkommer hela tiden.

– Det är imponerande att se bredden på alla de innovationer som skickats in till tävlingen i år, säger Mats Deleryd, verkställande direktör för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, som står bakom innovationsutmärkelsen i Sverige. Vi vill varmt gratulera de vinnande bidragen som på olika sätt bidrar till en hållbar och långsiktig utveckling.

Vinnarna är:

Gimic AB
Innovation: Cognitive cameras
Kategori: Micro och Start-up

Domarkommitténs motivering: Genom att använda sig av kognitiva kameror har Gimic AB utvecklat ett system som är självlärande och därmed kan upptäcka avvikelser hos serieproducerade produkter. Genom att kombinera det senaste från teknikerna kring ”big data” och ”machine learning” med kognitiva kameror och standardkomponenter har en lösning utvecklats vilken testats med goda resultat. Gimic erbjuder därmed en kostnadseffektiv lösning för kvalitetssäkring av produktionslinor och möjliggör därmed på sikt för många mindre organisationer att utnyttja teknik och bidra till utvecklandet av hållbara lösningar och Industri 4.0 på bredare front.
Med hjälp av machine learning identifierar Gimics kameror produkter och bedömer dess kvalitet som ett proaktivt steg för att säkerställa att defekta produkter identifieras och elimineras i så tidigt skede som möjligt.

Landstinget i Värmland, Första linjen unga, Karlstadområdet
Innovation: Hurmårdu.nu
Kategori: Social & Healthcare

Domarkommitténs motivering: Innovationen Hurmårdu.nu erbjuder ungdomar med psykisk ohälsa en enkel och lättillgänglig webbtjänst. Innovationen har utvecklats i samarbete med ungdomar vilket har varit en viktig framgångsfaktor. Hurmårdu.nu är sannerligen banbrytande och representerar ett nyare, mer effektivt och bättre sätt att möta människors behov av råd samt vård och omsorg. Tjänsten är kommunicerande och inte bara informerande, vilket är nyskapande i jämförelse med liknande tjänster.

Nocilis
Innovation: Short Wave Infra Red (SWIR) Camera Chip
Kategori: Potential Innovation

Nocilis innovation är ett kostnadseffektivt kamerachip för kortvågs infrarött ljus som kan användas för personindentifikation genom att till exempel hålla upp sin handflata, istället för fingeravtryck, ansikts- eller pupilligenkänning.

Domarkommitténs motivering: Med en patenterad disruptiv teknisk innovation med ett kiselbaserat material har utvecklarna skapat ett mycket prisvärt sätt att kunna identifiera unika användare vilket kan användas i många olika applikationer. Short Wave Infra Red (SWIR) Camera Chip möjliggör nya applikationer och har stor potential att bli det nya sättet att identifiera användare och komma till stor nytta för många människor.

SolTech Energy AB
Innovation: SolTech ShingEl
Kategori: Responsible & Renewable Innovation

Domarkommitténs motivering: SolTech Energy har utvecklat takpanelen ShingEl, med integrerad solcellsteknik som ersätter andra takmaterial. Istället för att lägga en tjock panel ovanpå taket finns solcellerna integrerade i själva taket. Förutom materialbesparingen blir det ett snyggare tak som höjer byggnadens värde. Energin som genereras kan användas till driften av fastigheten och överskottet kan säljas tillbaka till el-leverantören. Vid utvecklingen har stor vikt lagts vid ett livscykelperspektiv vilket har lett till att hela 90% av den byggnadsintegrerade solcellspanelen är återvinningsbar. Taksystemet tål snö och är testat för det nordiska klimatet. Det är dessutom starkt nog att gå på, och till och med starkare än en traditionell betongpanna.

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.
Den svenska utmärkelseceremonin av Quality Innovation Award 2018 äger rum på Bonnier Conference Center i Stockholm den 7 februari 2019. Den 27-28 februari äger den internationella ceremonin rum i Beijing, Kina, i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.
Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.
Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. SIQs partners i Sverige är Vinnova och Deloitte Sverige – båda medlemsorganisationer i SIQ.

Domarkommittén består av:
Jonas Malmlund, Deloitte
Lena Gustafsson, Styrelsebalans
Jacob Hallencreutz, EPSI Rating Group
Sofia Ritzén, KTH
Mikael Rönnholm, CEVT
Karl Schultz, ledamot i SIQs styrelse

Comments are closed.