NiWeek bjöd på genomgripande nyheter

Här presenterar vi några av nyheterna från NiWeek som National Instrument årligen håller i Austin, Texas. Bland dem märks en ny PXI-baserad parallelltestare av mobiltelefoner, styrsystem för ”Internet of Things” i industriell miljö, snabbare kodning i LabVIEW 2015 och mätsystem för stora datamängder.
Ett nytt PXI-baserat testsystem är optimerat för att i storskalig produktion av mobiltelfoner radikalt öka genomströmningen på produktionsgolvet.

Testsystemet WTS

Systemet kallas Wireless Test System (WTS). Trots att test av trådlösa enheter blir alltmer komplicerat kan man minska testkostnaderna och flerfaldiga genomströmningen med ett system som är optimerat för snabb mätning tack vare att parallelltest.
Stora trender som Internet of Things (IoT) gör att fler och fler enheter för sensorer görs trådlösa. De har därmed fått funktioner som tidigare varit dyra att testa.
WTS är det senaste systemet från NI. Det bygger på PXI-hårdvara, där en vektorsignaltransceiver ingår, och på mjukvarorna LabVIEW och TestStand.
Med stöd för trådlösa standarder från LTE Advanced till 802.11ac till Bluetooth Low Energy är WTS utformat för produktionstest av WLAN-accesspunkter, mobiltelefoner, infotainmentsystem och andra enheter där flera olika standarder används, som mobiltelefoni, trådlösa nätverk och positioneringsstandarder.
WTS är en testplattform som klarar flera olika standarder, testobjekttyper och många testportar. Om man använder testsekvenseringsprogramvara som TestStand Wireless Test Module, kan man öka instrumentutnyttjandet betydligt genom att testa flera enheter parallellt. WTS kan enkelt inlemmas i en produktionslina med körklara testsekvenser för enheter med chipset från leverantörer som Qualcomm och Broadcom, inbyggda testobjekt och fjärrstyrd automatik.

Styrsystem för IIoT
National Instruments lanseradepå NiWeek nästa generations styrsystem som är optimerade för Industrial Internet of Things (IIoT) för att användas i industriella system och maskiner. De bygger på standarderna CompactRIO, FlexRIO och Single-Board RIO.
RIO är i grunden en ”Reconfigurable I/O”-arkitektur som kan omfigureras med LabVIEW.
Nyheterna består av en snabb CompactRIO-styrenhet för integratörer som arbetar med robusta industritillämpningar, en FlexRIO-styrenhet för konstruktörer av snabba inbyggnadsapplikationer och en enkorts RIO-styrenhet för konstruktörer som behöver större flexibilitet i sina inbyggnadsapplikationer. Här ser vi den senare:

Single-board RIO.

 De nya styrenheterna bygger på de senaste kretsarna från Intel och Xilinx. Styrenheterna stöds fullt ut av programvarorna LabVIEW, LabVIEW FPGA Module och NI Linux Real-Time, vilka i sin tur numera bygger på ”Security-Enhanced Linux” för att möjliggöra avancerade säkerhetsfunktioner för IoT-tillämpningar.

Snabbare kodskrivning med LabVIEW 2015
Den senaste versionen av systemkonstruktionsmjukvaran LabVIEW är snabbare och innehåller utvecklingsgenvägar och felsökningsverktyg.

LabVIEW 2015

LabVIEW 2015 fortsätter standardiseringen av hur man arbetar med nästan alla typer av hårdvara genom återanvändning av kod och utvecklingsprocesser i olika system, vilket sparar tid och pengar när tekniken blir mer avancerad, kraven utvecklas och behovet av snabb marknadsintroduktion ökar.
LabVIEW 2015 ger stöd av följande hårdvara:
* CompactRIO- och CompactDAQ-styrenheter med 4-kärniga processorer
* CompactDAQ-chassi med USB 3.0 och 14 kortplatser
* Enkorts RIO-styrenheter
* FlexRIO-styrenhet
* 8-kärnig PXI-styrenhet
* Source Measure Unit (SMU) för högspänningssystem
LabVIEW 2015 har också utformats för att ge kortare inlärningstid av ett mjukvarubaserat arbetssätt. Nya funktioner ger:
* Snabbare tillgång till kod ur stora bibliotek
* Snabbare kodskrivning
* Snabbare felsökning i kod
* Snabbare driftsättning genom att FPGA-kompileringar kan ske med hjälp av molntjänsten LabVIEW FPGA Compile Cloud.

Stora datamängder
Stora datamängder kan hanteras i ett nytt mätsystem som ger smartare mät- och datahanteringslösningar.
Lösningen består av nya CompactDAQ-styrenheter, med 4 eller 8 kortplatser och fyrkärnig processor, ett nytt CompactDAQ-chassi med USB 3.0 och 14 kortplatser, DIAdem 2015 och DataFinder Server Edition 2015.
De nya styrenheterna kan köra Windows Embedded 7 eller NI Linux Real-Time och har 32 Gbyte icke-flyktigt minne och borttagbart SD-minne, så att man kan bygga smartare applikationer för dataloggning och övervakning.

DIAdem 2015

Den nya programvaran DIAdem 2015 är ett 64-bitarsprogram som gör att användarna kan bearbeta och analysera mer data än tidigare. I DataFinder Server Edition 2015 kan man skicka flerstegsfrågor till globalt utspridda servrar och inom några sekunder få fram de data som ska analyseras.

Comments are closed.