NIST slår kvantrekord

Forskare vid National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA och gästforskare från NTT har lyckats “teleportera” eller överföra kvantinformation med hjälp av ljuspartiklar över en 100 km lång optisk fiber fyra gånger snabbare än det tidigare rekordet. Det gjordes genom att använda mycket känsliga singelfotondetektorer.

Enligt forskarna bekräftar experimentet att kvantkommunikation är möjlig över långa avstånd i en fiber. Andra forskargrupper har teleporterat kvantinformation över längre sträckor i fria rymden men förmågan att göra det med konventionella fiberoptiska förbindelser ger enligt forskarna mer flexibilitet i framtida nätverksdesign.

Kvantteleportering innebär här överföringen eller fjärråterskapning av information som kodas med hjälp av materia eller ljusets kvanttillstånd. Teleportering är användbar i både kvantkommunikation och kvantdatorer, och ger möjlighet till nya funktioner som kryptering som inte går att knäcka respektive avancerad ”avkodifiering”.

Hittills har mycket kvantdata förlorats i transmissionen och avstånden har varit korta. Den nya NTT/NIST teleporteringstekniken skulle enligt forskarna kunna användas för att konstruera kvantrepeatrar som med jämna mellanrum kan sända om data för att utvidga nätverkets räckvidd – kanske tillräckligt mycket för att så småningom bygga ett "kvantinternet." Enligt forskarna når bara omkring 1 procent av fotonerna hela vägen fram genom en 100 km lång fiber. För att lyckas använde forskarna mycket känsliga detektorer som konstruerats och tillverkats av NIST. Experimentet skedde vid våglängder som vanligtvis används inom telekom.

Länk till en översiktlig beskrivning av experimentet.

Experimentet beskrivs även utförligt i en artikel i Optica.

Comments are closed.