NI ger sin syn på testmarknaden 2013

National Instruments årliga rapport ”Automated Test Outlook” tar upp branschens senaste trender. I år ligger betoningen på testekonomi, ekosystem där mjukvaran är central, stora mängder analoga data, test av mjukvarans kvalitet och om hur Moores lag gynnar RF-testning.

National Instruments, som har flera decenniers erfarenhet av automatiserad testning, gör har sedan 2008 gjort prognoser som bygger på affärsrelationer med ett antal av de 35 000 kunder som NI har, företagets interna kompetens och forskning hos tredje part.
Mer än 16 procent av omsättningen investeras i forskning och utveckling. Två gånger om året genomför NI tekniköverföringar med leverantörer av PC-lösningar, dataomvandlare och programvarukomponenter. Ett program för akademiska kontakter innefattar bland annat stöd till forskning inom en rad olika discipliner bland världens universitet.

Figuren ovan visar de kategorier som rapporten pekar ut som årets viktigaste. Dessa är:

Testekonomi:
Nya investeringsmodeller tvingar testavdelningarna att tänka om när det gäller hur de mäter sina resultat. Det handlar om att få utdelning av nyinvesteringar, att utnyttja redan gjorda investeringar, time-to-market, att få tillräcklig vinstmarginal och få en produktkvalitet som kan leda till ytterligare förbättringar.
Totalkostnaden för innehav av instrumenten bestäms inte bara av kapitalkostnaden för nyckelkomponenter utan även av utvecklingskostnader i initialskedet, kostnader för att genomföra test inklusive lönekostnader.
Ett relativt nytt och mycket viktigt begrepp är tester där flera parametrar, och även enheter, testas parallellt för att skapa ökad effektivitet.
Viktigt är också att kunna upptäcka fel så tidigt som möjligt. Rapporten refererar till en analys av 63 projekt av mjukvaruutveckling hos företag som IBM, GTE och TRW automotive. Analysen ger vid handen att det kostar mellan 21 och 78 gånger så mycket att upptäcka fel i produktionsfasen som i konstruktionsfasen!

Mjukvarubaserade ekosystem:
Öppna, mjukvarubaserade ekosystem har stor påverkan på resultaten från automattestsystem.
Med mjukvaran i centrum kan instrumenten dra nytta av Moores lag. I takt med att mikroprocessorerna utvecklas kan dessa successivt bytas ut för att ge mätsystemet högre prestanda. Standarder som ger nödvändig interoperabilitet är IVI Foundation, PXI Systems Alliance och LXI Consortium.
LabVIEW är ett exempel på applikationsprogramvara som kan ge nytta i ett ekosystem av utbytbar hårdvara. Rapporten slår fast att under följande tre till fem år  kommer automatiska testsystem, ATE, att blir alltmer mjukvaru-centriska. Viktigt i sammanhanget är den marknad för IP (”appar”) som nu öppnar sig på instrumentsidan.

Stora mängder analoga data:
På branschledande företag utnyttjas IT-infrastrukturer och analysverktyg för att snabbare få fram beslut baserat testdata. Det kan röra sig om ofantliga mängder data. Tag som exempel Large Hadron Collider i CERN där instrumenten under ett experiment kan generera 40 terabyte data! En Boeing jetmotor genererar 10 terabyte data var trettionde minut och en flygning över Atlanten med ett fyra maskiners jetplan resulterar i 640 terabyte data.
Ett problem är förstås att dra meningsfulla slutsatser från alla dessa data. Problemet accentueras av att datamängden i världen dubbleras varje år.
Exempel på produkter för att kunna ta hand om stora datamängder från test- och mätvärlden kommer från Averna, Virinco, National Instruments och Optimal Test. Ett analysverktyg som National Instruments särskilt lyfter fram är DIAdem.

Test av programkvalitet:

Programvara testas i allt större utsträckning. ISO 26262 är en standard för programvarutest som tillämpas av bilindustrin. Standarden är ett derivat av IEC61508 som omfattar standarder för andra industrier som kärnkraft, järnväg och medicinska tillämpningar. För flyg gäller standarder som DO-254 och DO-178C.
Den senare standarden (revision C) har en ny sektion med namnet ”Software tools Qualification Considerations” som tar upp utveckling av verktyg och dokumentation.
Även om termer och implementering skiljer mellan standarder följer de samma mönster. Råd och processer kan exempelvis omfatta:
* Testkrav
* Standarder för kodning och utformning av riktlinjer.
* Programvarudokumentation och spårbarhet
* Test av mjukvaruenheter
* Hur man bygger upp och genomför processer
En trend som rapporten tydligt pekar ut är vinsten av att kunna konstruera och testa med samma programvara.

Moores lag och RF:
Radiotestutrustning drar nytta av främst tre trender: Moores lag inom CMOS-teknik, vilket innebär fördubblade prestanda var artonde månad, ökad användning av FPGA och optimerad systemuppbyggnad med hjälp av moduler.
Standarder som just nu driver utvecklingen inom radiokommunikation är 802.11ac och LTE.

 

Comments are closed.