Annons

Ngenic AB köper iEnergy solutions AB

Ngenic förvärvar iEnergy solutions AB som är en systemintegratör med egen hårdvaruoberoende tjänstebärande IoT-plattform.

iEnergy Solutions AB blir ett helägt dotterbolag i koncernen och med sin hårdvaruoberoende IoT plattform som verktyg för systemintegration bildas ett nytt affärsområde; Professional Services.

Affären beräknas vara slutförd i november i år. Köpeskillingen om maximalt 8 MSEK är indelad i tre komponenter. En kontantandel tillsammans med emitterade aktier, samt en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling under det kommande 12 månaderna utifrån de gemensamma nya kontrakt som affären genererar.

Förvärvet ger en mindre påverkan på intäkterna och resultat under 2021, vid full tilläggsköpeskilling kommer långsiktiga återkommande intäkter att öka med ca 10% på årsbasis.

Comments are closed.