News Arabia väljer Net Insight

Det arabiska TV-bolaget Sky News Arabia har valt Net Insights lösning för media över Internet för att koppla samman nyhetsbyråer globalt.

Sky News Arabia bygger en ny global plattform för mediekontribution för att ansluta 10 globala nyhetsbyråer till sin mediehub i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, och vände sig till Net Insight för bolagets kostnadseffektiva lösning Nimbra VA med MPEG-4-kodning, för mediekontribution över Internet. Det arabiska TV-bolaget som sänder nyhetsprogram kommer också att använda Net Insights tjänstefokuserade näthanteringssystem, Nimbra Vision.

Live transport av video över Internet med broadcast-kvalitet har länge ansetts omöjligt att åstadkomma. Och eftersom Internet aldrig var avsett att hantera kraven för tv-sändningar, har nya lösningar utvecklats som överbryggar gapet mellan Internets ”best-effort” och krav på hög tillförlitlighet och sändningar av hög kvalitet. Nu kan TV-bolag utnyttja Internets fördelar, som till exempel stor räckvidd och kostnadseffektiva prismodeller, något som konsumentmarknaden har gjort i flera år. Nimbra VA gör det möjligt för TV-bolag att sända media över Internet med den sändningskvalitet de är vana vid.

– Genom att välja Net Insight förbättrar vi tillgång och kvaliteten på vår globala byråproduktion, säger Suresh Kumar, CTO på Sky News Arabia. Ett av våra skäl att välja Net Insights lösning är att den är ett flexibelt och dynamiskt verktyg för att koppla ihop våra internationellt utspridda platser.
– Mellanöstern är en viktig region för Net Insight och vi växer stadigt på denna marknad”, säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. Vårt ökade fokus på Mellanöstern kommer att fortsätta att stärka vår lokala position och detta projekt är ett viktigt steg framåt för vår prisbelönta Nimbra VA-plattform i denna region.

Net Insight levererade utrustningen under första kvartalet och installationen är i sin slutfas.

Comments are closed.