Ny VD för SICS East

Martin Rantzer blir från den 1 september ny VD för SICS East Swedish ICT AB i Linköping. Tidigare VD Sture Hägglund kommer att kvarstå som vVD och forskningsledare.

08sics01
Martin Rantzer

Martin Rantzer kommer närmast från Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, där han mellan 2003 och 2016 har varit avdelningschef inom området sensor- och informationssystem. Innan dess har han arbetat elva år inom Ericsson och Ericsson Research samt varit assisterande teknisk attaché i San Francisco.

– Martin är en rutinerad chef med lång erfarenhet av att leda tekniktunga organisationer för forskning, utveckling och försäljning av kvalificerade produkter och tjänster. Han tillför en bred teknikkunskap och ett stort nätverk. Detta är speciellt viktigt nu när digitaliseringen i grunden förändrar näringsliv och offentlig sektor, säger Hans Hentzell, styrelseordförande för SICS Swedish ICT AB.

Forskningen inom SICS East inkluderar idag systemmodellering, e-hälsa och användarinteraktion. Planen är att institutet skall växa med ny forskningsverksamhet inom industriell Internet of Things, autonoma system samt utveckling av demonstratorer. Målet är att snabba upp överföringen av forskningsresultat till industrin för att öka konkurrenskraften och förbättra vårt samhälle.

– Min erfarenhet är att tillämpad forskning är en ”fullkontaktsport”. Forskare och utvecklare måste jobba tillsammans för att vi skall lyckas utveckla nya och bättre produkter och tjänster, säger Martin Rantzer.

– Internet of Things erbjuder fantastiska möjligheter för tekniken att förstå vad som händer i omgivningen, förutse vad som kan hända härnäst och anpassa sig till vad en användare behöver. Ihop med autonoma system kan vi demonstrera hur ett system till exempel kan förutse ett sjukdomsfall eller en olycka, övervaka situationen och eventuellt leverera nödvändig medicin med en autonom drönare.

Martin Rantzer är civilingenjör i Datateknik från Linköpings Tekniska Högskola och har en internationell Executive Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseledamot i Linköpings Tekniska Högskola och har tidigare varit styrelseordförande för SICS East. Han är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

SICS East är ett dotterbolag till SICS Swedish ICT AB och ingår i forskningsinstitutsgruppen RISE, Research Institutes of Sweden.

Comments are closed.