Netadmin deltar i uppbyggnad av stadsnät i Lettland

Netadmin Systems ska delta, tillsammans med Alcatel-Lucent, i uppbyggnaden av Lettlands första öppna stadsnät.

Linköpingsföretaget ska leverera ett system för automatisering av drift- och affärsprocesser till Latvenergo AS. Latvenergo Group är ett statligt elbolag med produktion av elektricitet och termisk energi som kärnverksamhet, men tillhandhåller även tjänster inom telekommunikation och IT. Divisionen IT&T har utvecklat en fiberbaserad infrastruktur och erbjuder olika typer av kommunikationstjänster till tjänsteleverantörer och operatörer. Infrastrukturen säkerställer ekonomiskt fördelaktiga villkor för operatörerna och eliminerar behovet av att skapa separat nätverksinfrastruktur för varje operatör.

– Det är spännande att få vara med på en framväxande marknad och dela med oss av vår erfarenhet från ett stort antal projekt med öppna nätverk i Sverige och andra länder, säger vd Anders Lindén vid Netadmin Systems.

Med Netadmins helautomatiska system kan användaren via en portal själv välja vilka bredbandstjänster hon vill ha och få direkt tillgång till dem. Användaren kan till exempel välja önskad bandbredd, internetleverantör eller ta ett tillfälligt abonnemang på en viss TV-kanal.

Comments are closed.