Ascom förvärvar TEMS från Ericsson

Ericsson säljer sitt företag TEMS för test och "benchmarking" av mobila nätverk. Ascom har tecknat ett bindande köpeavtal och betalar 190 MCHF. TEMS är ett mjukvaruföretag inom optimeringslösningar för mobila nätverk. Det kommer att sammanföras med Ascom Mobile Test Solutions (MTS) till en ny, tredje division "Network Testing" hos Ascom från och med januari 2010 och skapar ett världsledande företag inom mobilt näverkstestande. De övriga sektionerna är Wireless Solution och Security Communication. Alla tre divisioner ligger under det gemensamma paraplyet "uppdragskritisk kommunikation".
TEMS har ca 300 anställda i 17 länder. Dess viktigaste verksamhetsorter är Skellefteå (Sverige) och Reston, Virginia (USA).
Under 2008 omsatte TEMS 165 MCHF och hade en hög lönsamhet. Förvärvet ökar Ascoms omsättning avsevärt och förväntas att ha en positiv effekt på vinst per aktie under 2010. Ascom räknar med att transaktionen kommer att kunna slutföras i juni 2009.
För närvarande har TEMS över 450 kunder, där världens tjugo största mobil-nätverksoperatörer ingår.
Ascom kommer att finansiera köpeskillingen på 190 MCHF genom en kombination av likvida medel (70 MCHF) och en konsortialkredit (120 MCHF), vilken säkrats genom ett konsortium bestående av åtta schweiziska banker ledda av UBS och Credit Suisse. Transaktionen förväntas kunna slutföras i juni 2009.

Comments are closed.