Annons

Net Insight vinner pris för videotransport

Technology Marketing Corporation (TMC) och Cable Spotlight har tilldelat Net Insights Nimbra VA 210 utmärkelsen 2014 Cable Spotlight Product of the Year Award.

Nimbra VA 210 har mekanismer för tillförlitlig mediatransport över Internet och upprätthåller integriteten för mediaströmmar genom omsändning kombinerat med felkorrigering (FEC), oavsett underliggande IP-infrastruktur. Net Insights Nimbra VA-lösningar möjliggör tillförlitlig mediatransport över Internet eller med "best-effort". Det gör det möjligt för mediaoperatörer att kostnadseffektivt transportera och erbjuda mer mediainnehåll till nya målgrupper, exempelvis sportsändningar, på ett mycket lönsamt sätt.
Cable Spotlight Product of the Year Awards hedrar den bästa produktutvecklingen inom kabel-TV och den mest innovativa teknologin 2014 och lyfter fram produkter och lösningar som framgångsrikt integrerar innovation, kvalitet och kundnytta. Redaktörerna för Cable.TMCnet.com utvärderar ansökningar och delar ut utmärkelsen till lösningar för kabel-TV, som lanserats eller avsevärt förbättrats under de senaste tolv månaderna.

Comments are closed.