Net Insight tecknar avtal med The Switch

Net Insight har tecknats avtal med medieföretaget The Switch för utökning av deras nuvarande nät. Utbyggnaden och uppgraderingen är avsett att ge video- och datatjänster till nationella sportligor över hela USA.

The Switch ägs och drivs av Beers Enterprises, Inc. Företaget är en pionjär inom kundinitierade videotjänster och täcker stora mediemarknader i USA och större internationella platser. Företaget är en etablerad kund till Net Insight sedan 2011. Det nya avtalet är värt mer än 40 MSEK. Avtalet kommer huvudsakligen att uppfyllas under 2014 men sträcker sig in i 2015.

Comments are closed.