Svensk plattform för solcellsforskning

Stockholmsföretaget Midsummer lanserar en lågprisplattform, UNO, för forskning och utveckling inom tunnfilmssolceller. Plattformen är i första hand avsedd för högskolor och forskningsinstitut. Midsommer tillverkar idag kommersiella utrustningar för produktion av flexibla tunnfilmssolceller, men de anläggningarna är i största laget för högskolor och forskningsinstitut.


– Det har funnits ett stort intresse för en mindre och billigare anläggning för forskning och utveckling, säger Sven Lindström, vd för Midsummer. Vi hoppas att UNO kommer att göra det lättare att utveckla kostnadseffektiva solceller med hög verkningsgrad.
Läs mer..

Ladda ner konsultöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.