Net Insight för fibernät i Storbritannien

ViewSat, en global leverantör av TV- och transmissionstjänster för TV och radio, har valt Nimbra-plattformen från Net Insight för att kunna erbjuda ytterligare tjänster till sina kunder.

ViewSat är en av de snabbast växande aktörerna inom den globala industrin för TV- och transmissionstjänster för tv och radio. ViewSat vars huvudkontor ligger i Storbritannien, erbjuder tjänster i Mellanöstern, Nordafrika, Asien, Europa och Afrika söder om Sahara, och driver en rad plattformar för satellitsändningar, kompletterat med headend, ett dedikerat fibernät och egna upplänkar för att ge en högkvalitativ infrastruktur för kundernas digitala satellitsändningar.
ViewSat har valt Net Insights Nimbra-plattform och lösningen möjliggör mer effektiv integration med fiberbaserade videokablage inom gemensamma driftanläggningar för nätägare.
ViewSat kommer att använda videoaccessmoduler och SFP videomoduler för att köra tjänster mellan deras upplänkstationer och en telestation i London över en Gigabit Ethernet IP-länk. Nimbra-lösningen minskar antalet element i transmissionskedjan och detta möjliggörs genom redundant skyddmekanism och Ethernet-transporttjänst, Net Insights 1 +1 hitless video protection och 1 +1 hitless Ethernet protection. Net Insights nätövervakningsverktyg erbjuder ViewSats kunder en ökad synlighet och kontroll av de tjänster som utförs.

Comments are closed.