Net Insight bygger i Europa

Net Insight har fått betydande beställningar från en ledande operatör av telekommunikationstjänster i EMEA för uppgradering och utbyggnad av sitt Nimbra-baserade medienät.

Operatören har ett medienät baserat på Net Insights Nimbra MSR plattform och uppgraderingen ger större möjligheter att erbjuda avancerade medialösningar till den globala TV- och mediamarknaden. Det sker genom att utöka de europeiska och amerikanska delarna av nätet och samtidigt öppna ytterligare internationella länkar.
Nätutbyggnaden adderar nya Nimbra-noder som möjliggör flera vägar mellan de viktigaste upplänkstationerna och erbjuder möjligheten att enkelt växla tjänster och format.
Det totala värdet för de nya beställningarna överstiger 1 MEUR och en stor del av leveransen kommer att ske under det fjärde kvartalet 2013.

Comments are closed.