Nedgång för halvledarproduktion under 2019

Den snabba tillväxten inom produktionsutrustning för halvledare väntas bytas till en fjortonprocentig nedgång under 2019. Men redan 2020 väntas ny rekordtillväxt.


Investeringar i produktionsutrustning för halvledare


Prognosen kommer från SEMI, som 2019 väntar en nedgång med 14 procent eller 53 miljarder dollar för världens investeringar i halvledarproduktion. Det vänder sedan till en uppgång med hela 27 procent, eller 67 miljarder dollar 2020. SEMIs ”World Fab Forecast report” för Q1 2019 baserar nedgången på en sämre utveckling inom minnesindustrin. Nedgången följer tre tillväxtår i följd.
De senaste två åren har minnestillverkningen tagit i anspråk ca 55 procent av all produktionsutrustning. Den andelen väntas minska kraftigt under 2019, kanske ner till 45 procent, men komma tillbaka till 55 procent redan 2020.
Stora lager och minskad efterfrågan ledde i slutet av 2018 till en större minskning än väntat för DRAM och flashminnen (3D NAND). Minnesmarknaden minskade med 14 procent. Trenden väntas fortsätta under första halvåret 2019 och leda till minskningar upp till 36 procent, jämfört med toppnivån. Marknaden väntas komma tillbaka redan under andra halvan av 2019, men prognoserna pekar ändå på en 30-procentig minskning 2019 jämfört med rekordåret 2018.

Comments are closed.