Nationell agenda för svensk elektronikindustri

Branschorganisationen Svensk Elektronik tar initiativet till en gemensam kraftsamling att tillsammans med parter inom industri och forskning ta fram en nationell strategisk forsknings- och innovationsagenda för elektronikindustrin, som i sin tur ska stärka konkurrenskraften för Sverige AB.

– Vi ser att vi i kraft av våra medlemsföretag och vårt breda kontaktnät inom såväl näringsliv som forskning, har både möjlighet och ansvar att tillvarata potentialen som finns i elektronikindustrin, till gagn för Sverige AB, säger föreningens vd Lena Norder och fortsätter:

– Att vi nu får stöd av Vinnova är ett klart erkännande av betydelsen av vår bransch. Det här ger oss helt nya möjligheter att stärka och utveckla elektronikindustrin i Sverige. Nu tar vi ett gemensamt helhetsgrepp och vi gör det med bred bas – engagemanget finns i hela branschen.

Vinnova satsar totalt 33 miljoner kronor på att akademi, industri, institut och offentliga aktörer i samverkan ska formulera strategier för ökad konkurrenskraft. Det var många som hörsammade utlysningen – hela 153 ansökningar strömmade in. FoI-agendan för elektronikindustrin är ett av de 73 initiativ som Vinnova slutligen godkände och som nu får stöd med 200 000 kronor.

Så här beskriver Vinnova bakgrunden till satsningen: ”Idag räcker det inte längre att vara tillräckligt bra – vi behöver bli bäst i världen inom några områden för att behålla och attrahera forskningsinvesteringar, skapa samhällsnytta och stärka näringslivets internationella konkurrenskraft. För att Sverige och svenska företag ska kunna stärka och behålla sin attraktions- och konkurrenskraft i en global konkurrens krävs prioriteringar och samverkan mellan näringsliv, akademi, institut och offentliga aktörer. Vinnova vill stimulera utvecklingen av gränsöverskridande och målinriktad samverkan mellan dessa parter och satsar nu på att få fram strategiska forsknings- och innovationsagendor.”

Branschorganisationen Svensk Elektronik var inte sen att svara på den uppmaningen. Den redan bildade styrgruppen representerar hela värdekedjan och visar på branschens engagemang och behovet av agendans genomförande. I gruppen ingår:

  • Maria Månsson, ordförande, affärsenhetschef, Prevas och ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik
  • Bo Wass, Vd Autoliv Electronics
  • Tomas Lagerberg, chef automationsforskning, ABB Corporate Research Sverige, styrelseledamot i ProcessIT Innovations
  • Jerker Delsing, professor vid LTU, programledare för ESIS, styrelseledamot i ProcessIT Innovations
  • Mårten Armgarth, vd Acreo
  • Martin Hedman, vd IUC Sverige
  • Mikael Joki, vd Eskilstuna Elektronikpartner, styrelseledamot i Branschorganisationen Svensk Elektronik
  • Ove Opseth, vd Elfa Distrelec, styrelseledamot i Branschorganisationen Svensk Elektronik

Och ordförande Maria Månsson är entusiastisk.

– Ja, vi är mycket glada att ha fått en så positiv respons på vårt initiativ och nu ligger vi i startgroparna för att komma igång. Det finns även näraliggande projekt som vi ska ha nära samarbete med. Vi kommer att arbeta med ett brett engagemang från hela branschen. Detta kommer att bli ett intensivt och roligt arbete som ska vara klart i mars 2013, säger Maria Månsson avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.