Aqeri får utvecklingsuppdrag

Aqeri, som producerar datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit en följdorder från ett stort amerikanskt försvarsindustriföretag till ett värde av 1,5 miljoner kronor.

 

Affären uppges vara ett resultat av de lyckade leveranser Aqeri genomförde till samma företag under 2011. Utvecklingsuppdraget, som genomförs under hösten, avser framtagning av kommunikationsutrustning med extremt höga tekniska krav. Utvecklingsuppdraget avses följas av ett första seriekontrakt vars potential uppgår till drygt 20 miljoner kronor med leveranser under 2013, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.