Näringslivet får skräddarsydd forskarutbildning

En ny typ av forskarutbildning startas av tre lärosäten däribland KTH. Pilotsatsningen sker i samarbete med näringslivet och stöttas av KK-stiftelsen med 16 miljoner. Utbildningen ger en licentiatexamen.

– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda en kortare form av forskarutbildning som efterfrågas av näringslivet, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.
Utbildningen är ett svar på näringslivets behov av specialister med kunskaper på forskarnivå, utan att de anställda först har genomgått en traditionell mångårig forskarutbildning till doktorsnivå. Den nya pilotsatsningen ger näringslivet möjligheter att vidareutbilda sina anställda på en hög nivå och ger studenten en ingenjörsexamen kallad professionell licentiat.
Programmet som ges i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Örebro universitet innehåller studier i innovation, ledarskap och forskningsmetodik bland annat. Parallellt driver studenten ett unikt forskning- och utvecklingsprojekt på sin arbetsplats.
– Satsningen innebär att vi hittat ytterligare en samarbetsform med näringslivet, säger Per Berglund, prodekanus på KTH. Formen passar även för företag som annars ofta inte är med i forskarsskolor. Det är också en möjlighet för äldre och yngre lärosäten att samarbeta.
Pilotprojektets övergripande forskningsområde är cyberphysical systems. Området bygger på de kompetenser som finns vid de tre lärosätena. Blekinge Tekniska Högskola bidrar med forskare från Software Engineering Research Lab, Örebro universitet med forskare från Centre for Applied Autonomous Sensor systems och KTH med forskare från skolorna för Arkitektur och samhällsbyggnad, Industriell teknik och management samt från Information och kommunikationsteknik.
– Utbildningen ger även regionalt näringsliv möjlighet till spetskompetens och forskning inom deras specifika områden, säger Madelene Sandström vd för KK-stiftelsen.
Första kullen med 10 till 16 deltagare, med anställning och mångårig arbetslivserfarenhet, sätter sig i skolbänken under början av 2014. Pilotprojektet utvärderas när forskarstudenterna har fått sin examen. Kungliga Tekniska Högskolan beviljas 8,1 miljoner kronor, Blekinge Tekniska Högskola och Örebro universitet beräknas erhålla 3,9 miljoner kronor vardera.

Comments are closed.