Mer pengar till Högskolan i Halmstad

KK-stiftelsen har beviljat ytterligare 26,8 miljoner kronor till Högskolan i Halmstad för fortsatt forskning och kunskapsförstärkning inom högskolans KK-miljö Forskning för innovation. Värdet av satsningen blir det dubbla, eftersom de företag som högskolan samverkar med bidrar med lika mycket.

– Vårt krav på näringslivsmedverkan i forskningsprojekten skapar både akademisk utveckling och stärkt konkurrenskraft, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

De nio projekt som KK-stiftelsen nu finansierar är särskilt framtagna för att driva utvecklingen av högskolans profilering på forskning för innovation, och finns i de tre samverkande forskningsmiljöerna CIEL (innovation, entreprenörskap och lärande), CVHI (välfärd, hälsa och idrott) och EIS (inbyggda och intelligenta system). Av de 16 projekt som redan har beviljats forskningsmedel i högskolans KK-miljö, förlängs och utökas två internationella gästprofessurer genom den nya satsningen.

Dessutom startar sju helt nya projekt varav några handlar om: ”additive manufacturing” och ”sakernas internet” i produktionsteknik, e-hälsa och hållbara motionsbeteenden, applikationsutveckling för framtidens heterogena datorsystem och trådlös kommunikation för autonoma, samarbetande fordon. Det genomförs också en rekrytering av en internationell gästprofessor (Cornelia Ruland) för fördjupad kunskap om utformning av användarmedverkan i forskning när det gäller barn.

– Det är ett glädjande besked för oss på högskolan att KK-stiftelsen fortsätter att visa förtroende för vår forskning och vår strategiska utveckling, säger Bertil Svensson, programchef för KK-miljön Forskning för innovation.

Samtliga projekt inom KK-miljön Forskning för innovation sker i samproduktion med företag, som bidrar med motsvarande summor i finansiering till de olika projekten.

Comments are closed.