Mycronic ökade försäljningen

Mycronics försäljning ökade med 30 procent under årets nio första månader 2015, jämfört med samma period i fjol. Även rörelseresultatet för perioden ökade kraftigt, från 45 miljoner kronor 2014 till 289 miljoner kronor i år. Samtidigt ska företaget bredda sitt produktutbud genom satsningar på produktutveckling inom ytmontering.

– Tredje kvartalet, och årets första nio månader, visar en bra utveckling vad gäller försäljning och bruttomarginaler inom båda affärsområdena. Rensat för valutaeffekter är försäljningsökningen 30 procent. Vi har bland annat levererat en avancerad maskritare för bildskärmstillämpningar, vilket bidrar väsentligt till rörelseresultatet. Orderboken är fortsatt stor efter den leveransen, och uppgick efter kvartalets utgång till 849 miljoner kronor, vilket är drygt 100 miljoner högre än föregående år. Under fjärde kvartalet ska ytterligare en avancerad maskritare levereras, säger Lena Olving, vd
och koncernchef för Mycronic AB.

Mycronics lanseringar av nya produktionslösningar för en effektiv elektronikproduktion har enligt företaget lett till ökad efterfrågan inom Mycronics båda affärsområden, vilket har stärkt bolagets marknadsposition och finansiella ställning. På nio månader har Mycronic erhållit order på totalt sju maskritare för olika tillämpningar. Mottagandet av bolagets ersättningserbjudande till kunder med äldre maskritare för bildskärmstillverkning uppges ha varit positivt, med tre ordrar hittills i år.

Mycronics investeringar på produktutveckling inom befintliga produktområden kommer nu att kompletteras med satsningar på större tekniksteg inom ytmontering. Här har företaget även inlett ett samarbete med ett högteknologiskt konsultbolag i Asien och Mycronic bedömer att kostnaderna för att genomföra denna satsning kommer att ligga på en hög nivå under ett antal år framöver.

Comments are closed.