Mycronic gör strategiskt förvärv

Mycronic AB förvärvar 100 procent av aktierna i Automation Engineering, Inc. (AEI) i USA. Köpeskillingen uppgår till 35 MUSD (cirka 321 MSEK) på skuldfri basis och finansieras med egna medel. Under vissa förutsättningar, utifrån parametrar som tillväxt och resultat, tillkommer en köpeskilling om maximalt 27 MUSD (cirka 248 MSEK) att utbetalas under två år.

Förvärv är en viktig del i Mycronics ambition för framtida tillväxt. Företagets strategiska målsättning är att vara en global leverantör av utrustning som kännetecknas av hög precision och hög flexibilitet och som bygger på avancerad mjukvara. Mycronic kan nu genom detta förvärv vända sig till ytterligare segment inom elektronikindustrin. Företaget har sedan många år en unik ställning inom nischer som fotomasktillverkning, avancerad kretskortsmontering och beröringsfri applicering av lodpasta. Genom tidigare förvärv under året har Mycronic erhållit en ledande ställning inom dispensering. Genom förvärvet av AEI breddar koncernen nu produkterbjudandet ytterligare.
AEI utvecklar, tillverkar och säljer lösningar för montering och testning av kameramoduler med hög precision till elektronikprodukter, så kallade CMAT-system (Camera Module Assembly and Test). Det största kundsegmentet är bilindustrin med en kraftig utveckling av antalet kamerasystem för avancerat förarstöd, eller ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). AEI erbjuder marknadens mest omfattande produktportfölj av helautomatiska lösningar för montering av kameramoduler samt för att mäta och testa kvaliteten under volymproduktion. Utrustningen är modulär och kan anpassas efter kundernas krav. Marknaden för kameramoduler för ADAS bedöms ha en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 30 procent under perioden 2015-2020 (Prismark, juni 2016).
Bolaget har sitt säte i Wilmington, MA i USA, har dotterbolag i Tyskland och Hong Kong och har cirka 80 anställda. Bolaget har de senaste åren haft en hög tillväxt, under 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 19 MUSD. Under första halvåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 11 MUSD.
– Förvärvet av AEI är ett strategiskt komplement till vår nuvarande affär, säger Lena Olving, verkställande direktör och koncernchef på Mycronic. Vi har letat efter intressanta företag inom närliggande områden till Mycronic. AEI matchar vår egen produktportfölj och våra egna kompetensområden mycket väl. Jag är glad att säga att vi nu breddar vårt erbjudande med en världsledande produkt. Detta stärker vår position inom en industri med stora behov av utrustning med hög precision och hög flexibilitet. I samband med förvärvet kommer vi att byta namn på affärsområde Ytmontering (SMT) till Assembly Solutions.
– Med Mycronic som ägare stärks AEI:s globala närvaro och ger oss tillgång till expertis som breddar och stärker våra produkter och vår kundsupport, säger Doug Elder, verkställande direktör och koncernchef på AEI. Mycronics kompetens kring högteknologiska flexibla plattformar, den unika dispenseringsteknologin samt deras mjukvaror för processtyrning är av stor vikt både för våra produktionslösningar och för industrin som helhet.
Förvärvet genomförs omgående och konsolideras i koncernen från förvärvsdagen. Påverkan på koncernens resultat 2016 bedöms vara marginell och bedömningen att nettoomsättningen 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK, exklusive effekter genom förvärv, kvarstår.

Comments are closed.