My200 ny Mydatamaskin på Productronica

Micronic Mydata AB (publ) lanserar på Productronica den nya MY200-serien för utplacering av komponenter på kretskort. Bland annat innehåller maskinen en ny linjekamera och ett nytt höghastighets monteringshuvud för att ge dubbelt så hög noggrannhet som tidigare och en högre genomströmning.

– Introduktionen av MY200 är resultatet av ett ökat fokus på produktutveckling inom affärsområde ytmontering, i linje med vad vi tidigare kommunicerat, säger Lena Olving, vd och koncernchef för Micronic Mydata AB. Det är glädjande att kunna erbjuda system vilka ger våra kunder högre produktionskapacitet, högre kvalitet och ett mer effektivt utnyttjande av produktionslinan.
Den ökande variationen och komplexiteten av elektronikinnehållet i bilar, telefoner, surfplattor och andra elektronikprodukter driver på behovet att kunna montera olika slags komponenter på kretskort med stor noggrannhet och i hög hastighet. Det ställer också krav på elektroniktillverkare att kunna hantera kortare serier och att kunna möta utmanande leveranskrav.
Som svar på dessa utmaningar introducerar nu Micronic Mydata MY200-serien som omfattare ett nytt förbättrat utbud av ytmonteringsmaskiner.
MY200-serien innehåller nya och avancerade teknologier i ny hård- och mjukvara vilket ger kunderna högre genomströmningshastighet, högre noggrannhet och en förbättrad utnyttjandegrad i en produktionslina. Åter har vi kunnat implementera dessa förbättringar utan att offra kompatibilitet med våra nuvarande maskiner, säger Robert Göthner som ansvarar för affärsområdet för ytmontering (SMT) inom Micronic Mydata.
Företaget är välkänt för sina maskiner för ”high-mix capacity”, vilket innebär att de har kapacitet att köra produktioner med vitt skilda storlekar och att snabbt kunna flytta mellan dessa. Den nya maskinen MY200 har dessa egenskaper och är utrustade med systemet Linescan Vision System 3 (LVS3) vilket är ett högpresterande inspektions- och positioneringssystem. Linjekameran har kapacitet att ta 50 000 bilder per sekund.
Tack vare förbättringar i såväl hård- som mjukvara kan komponenterna monteras i mycket hög hastighet och ändå få en repeterbarhet av 30 µm vid 3 sigma.
– Alla dessa förbättringar leder till att MY200s kunder kommer att få en högre genomströmning, så att produktionerna kan köras i full hastighet och med hög precision utan risk för fel. Specificerad linjehastighet är en sak, men vad som verkligen är viktigt i skarp produktionsmiljö är hur många kort som kommer att ha producerats mot slutet av dagen, säger Mattias Johnsson, produktionsansvarig för maskiner för komponentmontering.

 

Comments are closed.