Mx-Suite automatiserar test för fordonsindustrin

Nohau representerar nu Danlaws testsystem Mx-Suite som gör det möjligt att testa på olika nivåer. Mx-Suite innehåller stöd för allt från modellbaserad test med t ex Simulink och Rhapsody, ner till HIL-test. Fokus ligger på automotive då verktygen stöder ISO 26262 certifiering.

Några spännande funktioner:
– Testa i en virtuell miljö eller på target
– Testa från en Simulink modell
– Testa infotainment, ADAS, drivlina eller chassi
– Färdiga komponenter för CAN, LIN, Bluetooth, MOST, Ethernet
– Testa AUTOSAR software components
– Kvalificerat för ISO 26262
– Kör PIL (Processor-In-the Loop) med Lauterbach för realtidstest

Comments are closed.