Murata tar över Peregrine

Murata och Peregrine har kommit överens om att Murata köper upp  resterande aktiestock för 471 miljoner dollar för att därmed överta företaget i sin helhet. Köpet innebär att Murata blir ägare till Peregrines framgångsrika SOI-teknik för halvledarkretsar för radiofrekvenser.

Övertagandet ligger i linje med Muratas planer på att utveckla sin kärnverksamhet. Peregrine blir ett helägt dotterbolag till Murata.
Den halvledarteknik för ”kisel på isolator”, SOI, som Peregrine har utvecklat är patenterad och de kallar den UltraCMOS. Den ger mycket låga parasitkapacitanser vilket i sig borgar för användningen på högre frekvenser. Men eftersom parasitkapacitanserna ofta är olinjära bidrar lägre paracitkapacitanser även till starkt förbättrad linjäritet. Dessutom får man minskad överhörning mellan ledningar och kretselement och SOI-tekniken gör det möjligt att skapa isolerade ”öar” av funktioner.
Komplementet av Peregrines RF-halvledarkretsar passar Murata väl med tanke på företagets sortiment av RF-moduler och filter:
– Murata är världens ledande RF- och filterleverantör och vi har kunnat dra nytta av flera års samarbete med dem, säger dr Jim Cable, styrelseordförande och vd för Peregrine Semiconductor. Tillsammans med Muratas team kommer vi att kunna utöka vårt samarbete och snabba upp utvecklingen av en integrerad RF-front-end, helt utförd i CMOS.
Affären mellan företagen har godkänts av respektive styrelser och väntas bli genomförd mot slutet av året, eller i början av 2015.
Peregrine har 180 patent, godkända och ansökta, och har levererat 2 miljarder kretsar, tillverkade i UltraCMOS-processen.

 

Comments are closed.