Infineon tar över International Rectifier

För ca 3 miljarder dollar i kontanter övertar Infineon det amerikanska bolaget International Rectifier och får därmed tillgång till deras produkter och teknologi, med bland annat galliumnitrid på kiselsubstrat. Detta kompletterar Infineons effekthalvledare i kisel och kiselkarbid.
Affären anses också ge vinster på distributionssidan, med tanke på att Infineon främst adresserar storkunder inom exempelvis bilindustrin, medan IRs komponenter i stor utsträckning går till mindre och medelstora kunder.


Infinionchefen, dr. Reinhard Ploss, och IR-chefen, Oleg Khaykin, är överens om villkoren för köpet
Läs mer..

Läs temaartiklarna om optokommunikation

Ladda ner instrumentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.