Murata i EMerge Alliance

Murata Power Solutions har antagits som medlemmar av den globala, öppna EMerge Alliance. Föreningen utvecklar standarder för nya DC-baserade distributionsnät inom kommersiella byggnader.

Två standarder har redan fastställts: EMerge Alliance Occupied Space Standard, och EMerge Alliance Data/Telecom Centre Standard. Standarderna är avsedda att ge reducerad energiförbrukning och bättre flexibilitet.
– Mycket av den energi som idag genereras för kommersiella byggnader kommer från förnyelsebara källor och är i form av likspänning, säger Michael Stefani, Vice President, Global Planning, Murata Power Solutions. Den måste idag konverteras till växelspänning för att fungera i det befintliga distributionsnätet. Det ger onödiga energiförluster och onödig extra komplexitet. Ett lokalt DC-nät kan minska förlusterna och förenkla uppbyggnaden.

Comments are closed.