MultiQ får 2,1 miljoner enligt skiljedom

I somras fick bildskärmsföretaget MultiQ en order på totalt cirka 4 miljoner kronor av en global aktör inom detaljhandeln. Kunden har därefter, kort innan leveransdatum, önskat att annullera ordern och vägrat att acceptera leverans.

MultiQ har som en följd därav påkallat prövning av skiljenämnd enligt parternas avtal. Skiljenämnden har meddelat skiljedom den 28 september 2009 i vilken MultiQ tillerkändes skadestånd med ett kapitalbelopp om cirka 2,1 miljoner kronor. Därutöver tillerkändes MultiQ ränta på beloppet och full ersättning för sina kostnader. Det är MultiQ's bedömning att bolaget genom skiljedomen går skadeslöst ur tvisten.

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar för publika miljöer. Under de senaste åren säger sig MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för så kallad ”Digital Signage” där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör.

Comments are closed.