Luleå först ut med mobil samhällsinformation

Luleå säger sig, som första kommun i landet, tagit steget fullt ut för att bli ett mobilt informationssamhälle. Det är resultatet av en upphandling av en plattform för medborgarinformation via mobilen.

  Den nya plattformen ska ge kortare väntetider, snabbare svar, och bättre service till lokalsamhället. Överenskommelsen omfattar uppbyggnad av en plattform för mobilbaserad medborgarinformation samt tjänster inom kommunen som kan förmedlas via SMS, exempelvis portkoder till kommunala anläggningar, när skidspåren är nypreparerade, tillfälliga trafikomläggningar med mera.

– Att införa SMS-tjänsten som informationskanal ligger helt i linje med planerade insatser för e-tjänster till medborgarna, vilket är en viktig del av kommunens IT-strategi. Tjänsten är också ett steg i rätt riktning för att utveckla Luleå kommun mot att i framtiden bli årets IT-kommun, säger Anders Granström, avdelningschef IT-Utveckling vid Luleå kommun.

Tjänsterna omfattar de flesta vardagliga så kallade meddelandetjänster, allt från distribution av engångskoder till kommunala anläggningar och samlingslokaler till intern information mellan kommunens 7.500 anställda. Avtalet täcker de flesta förvaltningarna inom kommunen, till exempel Fritidsförvaltningen, Tekniska Förvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Comments are closed.