Multicoredebug för MIPS och Renesas

Green Hills Software har lanserat stora flerkärniga förbättringar till sin trace-baserade debugger, verktygsuppsättningen TimeMachine. Stöd för flerkärnig TimeMachine ger betydligt bättre visibilitet i den komplexa interaktionen av program som körs på flerkärniga processorer som MIPS och Renesas RH850 och V850.

 

 

– Imagination är glada över att Green Hills gör sin flerkärniga verktygsuppsättning TimeMachine tillgänglig för MIPS CPU:er, säger Tony King-Smith, EVP för marknadsföring hos Imagination Technologies, som nyligen förvärvade MIPS Technologies, Inc. Med Multicore TimeMachine kan utvecklare som skapar program för dessa processorer få en ny nivå på visibilitet och kontroll samt möjlighet att debugga, optimera och testa kod på kraftfulla nya sätt.
För programutvecklare ger Multicore TimeMachine dem möjlighet att visualisera, spela upp och debugga sina program baklänges i tid över många kärnor i en SoC. Verktygsuppsättningen TimeMachine gör att utvecklare av firmware kan hitta buggar och ineffektiviter i flerkärniga system.
Debuggern TimeMachine ger användaren möjlighet att synkront stega framåt och bakåt på alla kärnor för att sätta mjuk- och hårdvarubrytpunkter och köra fram- eller baklänges så att alla kärnor synkront stannar när de kommer till en brytpunkt. Resultatet är att användaren kan se vad alla kärnor gör före och efter dessa brytpunkter. Utvecklare kan optimera sina program genom profileringsinformation som hämtas icke inkräktande från gigabyte av tracedata. Förutom debugging kan även testers fullständighet verifieras utifrån kodtäckningsdata som icke inkräktande kan härledas ur tracedata.
Proben SuperTrace  stödjer trace-portar som körs snabbare än 300 MHz och sparar enorma mängder spårningsdata under det att CPU:n körs med full hastighet. TimeMachine analyserar sedan data för att rekonstruera kodexekveringsstegen som processorn följde. Proben SuperTrace tillhandahåller både ett sätt att styra processorns trace-logik och en kanal för att samla in trace-data under det att processorn körs. Förutom spårningsfunktionerna har SuperTrace också alla funktioner för run-control från Green Hills probe.
SuperTrace Probe med tillägg för multi core finns för processor från ARM, MIPS, PowerPC, och Renesas.

Comments are closed.