Digitala skyltar på nytt sätt

Dagens LED-baserade skyltar totalförbjuds i vissa städer på grund av hög effektförbrukning och bländningsrisk för bilister. Problemen löses med en ny displayteknik samt tagits fram av ett företag i det intensiva forskningsområdet i Eindhoven.

Miortech, ett holländskt företag med ursprung från Philips, introducerar färgskärmar som återspeglar solljus, precis som papper, med miljöfördelar som låg strömförbrukning och minskade ljusföroreningar för att övervinna nackdelarna med LED-skyltar .
Miortech etablerade dotterbolaget Etulipa för att utveckla sin teknik teknik för ”electrowetting display” (EWD) i området digitala signaturer. Företagets vd Hans Feil säger:
– Vi kan nu visa fyrfärgs reflekterande skärmar som bygger på samma sätt att återge färger som i digitaltryck, dvs som bygger på så kallade CMY-teknik (färgerna Cyan, Magenta, Yellow).
– Den positiva reaktionen på våra demonstrationer, vilka utfördes under olika ljusförhållanden inklusive starkt solljus, pekade ut vår inriktning mot digitala skyltar. Vi fann att annonsörer och skyltägare gärna vill kunna använda digitala skyltar. Denna teknik gör det möjligt för momentana, kreativa uppdateringar och en förmåga att reagera i realtid på aktuella händelser och marknadsförhållanden.
Nästa steg för Miortech är att bygga en demonstrator av digital skylt för att bevisa teknikens duglighet för annonsörer och skyltägare. Det finns en film att se på på http://www.youtube.com/watch?v=pKIfnts9hFA
Dagens LED-baserade digitala skyltar avger ett intensivt ljus för att övervinna dagsljus. Forskare varnar för att detta onaturliga ljus kan distrahera bilförare. Dessutom förbrukar LED-skärmar hög energi. En LED-baserad digital skylt förbrukar normalt mer energi än trettio genomsnittliga hushåll! Följden har blivit att vissa städer har satt upp ett tak för högsta energiförbrukning och i exempelvis Houston har man totalförbjudit digitala skyltar.
Sedan det bildades 2006 har Miortech utvecklat en displayteknik för elektronisk vätning (EWD). Ursprungligen var inriktningen att ta fram backspeglar med automatisk nedbländning. Miortech har sin verksamhet i Eindhovens campus för högteknologi.

 

Comments are closed.