Multicore-utmaning i Bristol

På det årliga Multicore Challenge i Bristol kommer talare från högskolevärlden, ARM, Intel, nVidia och Imagination att debattera frågan om homogena eller heterogena multiprocessorarkitekturer.

De två huvudtalarna är David May, från Universitetet i Bristol och Tony King-Smith från Imagination. Dessutom finns ett antal presentationer, både från kommersiella aktörer och från högskolevärlden. Bland annat kommer Kerstin Eder från Universitetet i Bristol att rapportera från ett EU-sponsrat projekt som går ut på att göra systemen “energy transparent”.
Multicore Challenge hålls 12 juni.

Comments are closed.