Motorola redovisar minskad försäljning

Tredje kvartalets försäljning hamnade på cirka 5,5 miljarder dollar, en försämring från de 7,5 miljarderna från förra årets motsvarande kvartal.

Motorola meddelar samtidigt att de ökar besparingarna med ytterligare 100 miljoner dollar till totalt 1,9 miljarder under 2009.

Företagets affärsområde Home and Networks Mobility redovisar en försäljning på 2 miljarder dollar, en minskning med 20 procent, men visar ändå vinstsiffror. Deras Enterprise Mobility Solutions visar också en vinst medan mobiltelefonerna fortsätter gå dåligt, och visar en rörelseförlust på 183 miljoner dollar och ett försäljningstapp på hela 47 procent.

– Vi levererar enligt vårt ansvar att förbättra de finansiella prestationerna avseende mobila enheter och att kommersiellt lansera två ”smarta telefoner” under det fjärde kvartalet. Introduktionen av våra nya telefoner, med Android, är en viktig milsten då vi börjar inrikta oss på ”mobiliseringen” av internet och det ökande behovet av moderna ”smarta telefoner”. Under nästa år kommer vi att fortsätta expandera vår portfölj av smarta telefoner och förbättra vårt finansiella resultat, säger Sanjay Jha, co-CEO för Motorola och CEO för Mobile Devices.

Comments are closed.