Kraftelektronik till bilar för 13 miljarder dollar

Efter många års forskning, framgångar och misslyckande verkar det som om elbilsmarknaden tagit fart på allvar. Enligt marknadsföretaget Yole Développement går redan 30 procent av alla kraftmoduler till fordonsindustrin, En andel som väntas stiga till 50 procent redan 2021 och ha ett värde av 2,3 miljarder dollar. Totalt väntas kraftelektronik för 13 miljarder dollar användas i elfordon år 2021.


Elhybrider (HEV), laddhybrider (PHEV) och elbilar (BEV) står för en ökande del av biltillverkningen
Läs mer.

Ladda ner den nya instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om halvledarteknik och effekthalvledare

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.