Molnbaserad utvecklingsplattform

Microchip presenterar nu sin molnbaserade integrerade utvecklingsmiljö MPLAB Xpress. Den online-baserade utvecklingsplattformen är det enklaste sättet att börja använda företagets komponenter och varken nedladdning, inloggning eller inställning krävs för att börja konstruera.

 

Microchips moln-baserade IDE tar de populäraste egenskaperna hos MPLAB X IDE till Internet-anslutna PC-datorer, laptops eller datorplattor. MPLAB Xpress innehåller ett bibliotek över Microchip-validerade kodexempel, gränssnitt till MPLABs kodkonfigurator (MCC) 3.0 för GUI-baserad inställning av MCU-kringutrustning och automatisk kodgenerering, integrerade MPLAB XC-kompilatorer, stöd för maskinvara för programmering/avlusning och 10 Gbyte säker online-lagring. MPLAB Xpress Community gör också att utvecklare kan dela med sig av sin kod, sina konstruktionsidéer och sitt kunnande till andra.
Den moln-baserade maskinvaruutvecklingen stöds genom att en USB-utrustad PC, laptop eller datorplatta kopplas till verktyg, som exempelvis utvärderingskortet för MPLAB Xpress. Utvecklingskortet har en integrerad programmerare, en PIC16F18855-MCU och ett mikroBUS-huvud för systemutökning med MikroElektronikas Click-kort.
MPLAB Xpress IDEn stöder också Microchips utvecklingskort för kuriosa, ett verktyg med integrerad programmerare och avlusare, liksom utökningsalternativ för tilläggskort och extern anslutning. Den online-baserade IDEn kan dessutom användas med Microchips inbyggda avlusare/programmerare PICkit 3, som ger möjlighet till programmering och avlusning av över 1 000 PIC-styrkretsar.
MPLAB Xpress Community gör att användare snabbt kan komma igång med sina projekt, lösa problem, och inspirera andra genom utbyte av idéer och kunskap. Exempel-avdelningen ger enkel, sökbar tillgång till MCU-kod utvecklad och validerad av Microchips ingenjörer, såsom inställning, grundfunktioner och avancerade projekt. Konstruktörer kan utöka kunskapsbasen genom att göra sina lagrade projekt tillgängliga för resten av användarna i MPLAB Xpress Community. För att underlätta fortsatt utbyte och samarbete finns även ett särskilt användarforum och –Wiki för MPLAB Xpress.

Comments are closed.