Morot för återvinning av elektronik

Från och med 1 januari i år sänktes producentavgiften för elektronik märkt med Svanen eller TCO Certified som säljs av företag som är anslutna till Elektronikåtervinning i Sverige. Det blir en morot till de producenter som satsar på mer miljöanpassad elektronik.

Källa: UNU – The Global E-Waste Monitor 2014

Initiativet från branschorganisationen Elektronikåtervinning i Sverige uppmuntrar mer miljöanpassad elektronik genom att lämna rabatt till anslutna producenter och återförsäljare som erbjuder miljömärkta elektronikprodukter till sina kunder. Elektronikåtervinning i Sverige har valt att låta Svanen och TCO Certified fungera som verifierat för att säkerställa att produkter som tilldelas rabatt lever upp till miljömässiga krav och är bättre anpassade för återvinning, enligt TCO Development.

Producentansvar för elektronik innebär att den som sätter en elektrisk eller elektronisk produkt på marknaden också är ansvarig för att ta hand om den när den är förbrukad. Genom WEEE-direktivet gäller producentansvaret för elektronik i hela EU. I Sverige är direktivet implementerat genom förordningen om producentansvar för elutrustning.

IT-produkter som certifieras enligt TCO Certified möter krav under hela livscykeln på socialt ansvar i tillverkningen, användarsäkerhet, ergonomi och miljöegenskaper. Uppföljning och granskning av kraven sker av oberoende test- och verifikationspartners.

Elektronikskrot är en global katastrof
På grund av snabbt föränderlig teknik och hög efterfrågan på nya produkter är elektronikskrot enligt TCO Development den snabbast växande avfallströmmen i världen. Under hela tillverkningskedjan hanteras ämnen och material med risker för både hälsa och miljö. Samma utmaningar finns också inom råvaruutvinningen och i sluthanteringsfasen.

Comments are closed.