Modifierad patrullbil till Afghanistan

I och med att Försvarets materielverk  (FMV) nu levererar delserie två av fordonet döpt till ”Galten” kommer samtliga patrullbilar av typen Toyota Landcruiser i Afghanistan att bytas ut. Det nya fordonen sägs vara direkt anpassade efter förhållandena i Afghanistan.

FMV har efter modifiering lämnat över delserie två av Galten, RG 32 eller Personterrängbil 6, 4 X 4 SPS, som är den formella benämningen, till Försvarsmakten. Det från början kritiserade fordonet har efter en rad förbättringar rönt allt större uppskattning, enligt ett pressmeddelande.

FMV fick enligt uppgift ett uppdrag sommaren 2009 och projektet fick namnet ”Fast Track”, just för att det handlade om att snabbt modifiera delserien för insatsen i Afghanistan.

Exempel på nyheter är bättre skydd, nytt släcksystem, ökad lastkapacitet, extraljus och IR-lampor för mörkerseende och förbättrad sambandsutrustning. Fordonet är också förberett för den så kallade vapenstationen”Protector”.

Delserie två av fordonet kommer att ersätta de Toyota Landcruisers som idag används som lätt patrullbil i svenskt missionsområde. Och när arméinspektör Berndt Grundevik den 16 mars tog emot delserie två, som består av 97 fordon, av chefen för AK Mark vid FMV, Anders Carell, konstaterade han att förbandet med de nya fordonen kommer att ges förbättrad möjlighet att verka i området.

– Delserie två gör det möjligt att stå skyddad i tornluckan och besvara eld. Det tillsammans med övriga förbättringar i skyddet, och dessutom IR-strålkastare, är klara förbättringar, säger Berndt Grundevik.

Stefan Grann är chef för Fordon och fältarbetsenheten vid FMV. Han berättar att avsikten från början var att bara missionsanpassa delar av delserie två.

För Stefan Grann markerade tisdagens överlämning inte slutet på arbetet, snarare tvärt om.

– Det här är starten för arbetet med delserie tre. Nu kommer vi att kunna dra erfarenheter från dessa fordon för att göra ytterligare förbättringar.

Delserie tre kommer att bestå av 60 fordon. Beslut om en fjärde delserie om cirka 100 fordon uppges vara ”under övervägande”.

Comments are closed.