Global Delivery Model

För att möta näringslivets förändrade kompetensbehov och krav på högutbildad kompetens som kan driva globala IT-projekt, startar Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet en helt ny masterinriktning benämnd ”Global Delivery Model”.

Det råder, enligt Stockholms universitet, en trend inom både privat och offentlig sektor att lägga ut uppdrag på externa IT-leverantörer, hos dotterbolag eller samarbetspartners i olika världsdelar och kulturer. Att arbeta globalt ställer andra krav på medarbetarnas utbildning, än de som förknippas med traditionella IT-utbildningar.

Det kräver IT-kompetens på avancerad nivå med förståelse för de möjligheter och den komplexitet som följer av globaliserade affärs- och leveransprocesser. En kompetens som det i dag råder brist på och som många företag världen över upplever saknas. Det innebär också att arbetsmarknaden ser mycket bra ut för utbildade med denna specialistkompetens.

Global Delivery Model uppges vara speciellt framtagen i samverkan med näringslivet. Inriktningen är ett samarbete mellan DSV och stora multinationella företag som IBM, Tieto, Logica och Accenture, drivande har branschorganisationen IT- & Telekomföretagen varit.

Det unika med inriktningen, jämfört med existerande utbildningar, ska vara fördjupningen inom IT-baserad upphandlingsverksamhet och den starka praktiska kopplingen till de medverkande referensföretagen.

– Globala leveranser är framtiden. Om Sverige ska överleva som framstående IT-nation i den utvecklingen kan vi inte vänta. Vi måste agera och möta näringslivets krav på specialiserad lednings- och upphandlingskompetens. Och vi är mycket glada över att få samverka med viktiga aktörer inom detta område, säger Love Ekenberg, prefekt, vid Institutionen för data- och systemvetenskap, vid Stockholms universitet.

Utbildningen ges på engelska och studenterna kommer att ställas inför praktiska möjligheter och utmaningar med globala leveranser och ”offshore”. I kurserna ställer företagen upp med lärare och verklighetsbaserade exempel, "business case", för att ge praktisk förståelse. Målet är att ge insikt i hela processen, från kunskap om affärsmodeller och kontraktsförhandling, till krav på styrning och ledning samt regulativa krav i olika kulturer och världsdelar.

Utbildningen till ”Global Delivery Model” startar under hösten 2010. Antagningen sker via DSV:s masterprogram i data- och systemvetenskap, varpå just den här inriktningen sedan kan väljas.

Comments are closed.