Virtualisering vinnare

En ny undersökning från Synovate, på uppdrag av Steria, visar att svenska IT-chefer ser virtualisering som det mest framgångsrika tekniska framsteget under de senaste tio åren.

E-tjänster och e-förvaltning är enligt undersökningen den största besvikelsen.

När svenska IT-chefer tillfrågas om de mest framgångsrika tekniska framstegen under det senaste decenniet är resultatet tydligt. Hela 53 procent av de tillfrågade IT-cheferna anser att virtualisering varit den största framgången.

– Vi märker det också tydligt i vår verksamhet där virtualisering får en allt viktigare roll i de lösningar vi levererar. Precis som IT-cheferna upplever vi att virtualisering effektiviserar IT-driften och ger stora besparingar, säger Kari Forsén, vd på Steria.

Alla i undersökningen uppges dock inte se e-tjänster och e-förvaltning som den största besvikelsen. Tvärtemot ansåg nära en femtedel av respondenterna att dessa varit det förra decenniets största succé.

– Att åsikterna om e-förvaltning och e-tjänster skiljer sig så diametralt åt beror nog mycket på vilka erfarenheter man har av att implementera dessa, säger Kari Forsén.

Numera finns det tydligare riktlinjer och Kari Forsén på Steria tror att de satsningar som görs kommer att förändra IT-chefernas syn på e-tjänster och e-förvaltning.

– Vissa utdragna införanden under decenniet har skapat missnöje samtidigt som de som färdigställt e-projekten i tid ofta varit mycket nöjda och sett stora resursbesparingar.  Nu finns rätt strategier och riktlinjer på plats och vi ser allt fler exempel på succéer på inom området.

Comments are closed.