Modern teknik vid bränder testas

Luleå tekniska universitet står värd för en insatsövning där ny modern teknik och nya metoder för insatsstyrkor ska testas i samband med bränder.


Räddningsinsats övas med hjälp av ny
teknik och nya metoder. Foto LTU.

I övningen deltar bl a brand-, säkerhets-, och polisstudenter från LTU och Umeå universitet. Övningen avslutar forskningsprojektet Nordic Safety and Security (NSS).

Studenter som utbildar sig inom räddningstjänst, säkerhetsutbilning och polis, från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet få under övningen testa nya metoder och ny teknik för komplicerade räddningsinsatser. Ett av målen är med övningen är att hitta förutsättningar för att bygga upp ett IT och datastöd som kan användas för att styra och analysera en insats, men även användas i utbildningssyfte.

Det handlar om att träna genomförande och att göra analys i en komplex övning med hjälp av ny teknik, där sensorer installerats i byggnader och på människor. Fokus i övningen är även att identifiera olika slags tjänster för nya ”HiTech”- företag inom övningsverksamhet.

Nordic Safety and Security (NSS) är ett treårigt forskningsprojekt i samarbete mellan LTU och Umeå universitet, samt ett antal myndigheter och företag.

Comments are closed.