Kvaser ingår samarbetsavtal med Softing Automotive Electronics

Kvaser AB, som utvecklar och producerar avancerade PC-interface och loggrar för CAN-protokollet (ISO 11898, Controller Area Network), ingår ett samarbetsavtal med Softing Automotive Electronics GmbH.

Tillkännagivandet utvidgar ett långvarigt samarbete mellan de båda företagen. Tidigare har Softing, som en Kvaser Technical Associate, utvecklat mjukvara anpassad för Kvasers produkter. Nu är Softing även en Kvaser Qualified Sales Representative och kompletterar sitt utbud med Kvasers produktprogram. Speciell planerar Softing nu ett nytt problemlösningspaket baserat på en instegsversion av sin mjukvara DTS-Monaco och Kvasers USB-interface Leaf Light för ECU-kommunikation.
Kvaser har huvudkontor i Mölndal, dotterbolag i Mission Viejo, CA, USA och kontor i Shanghai, Kina. Vidare har företaget ett världsomspännande nätverk av kvalificerade partners i form av Qualified Sales Representatives och Technical Associates som marknadsför och ger support på Kvaserprodukter.

Comments are closed.