Industrinytta i fokus

Stor satsning på forskning med industrinytta i fokus vid Mälardalens högskola. Åtta företag och 14 doktorander ingår i en ny, sjuårig forskarskola inom inbyggda system.

Enligt finansiären KK-stiftelsen är det "en företagsforskarskola med mycket hög industrirelevans". Även Svenskt Näringsliv understryker nyttan av ett nära samarbete mellan doktorander och företag.

Ett näringslivsperspektiv i forskarutbildningen ökar både samhällsnyttan och chanserna att doktoranderna ska få kvalificerade jobb efter examen. Detta framkommer tydligt i en ny undersökning, som Svenskt Näringsliv gjort bland doktorander i Sverige. Ändå är det bara knappt en tredjedel av doktoranderna som samarbetar med företag under sin forskarutbildning, vilket Svenskt Näringsliv ser som mycket oroande.

Men på Mälardalens högskola har man insett vikten av samverkan med företag.

– Det behövs ett bra flyt från högskolan ut till företagen, annars finns risk att akademi och industri går skilda vägar, säger Ivica Crnkovic, projektledare för högskolans nya industriforskarskola ITS EASY.

Under det senaste året har han jobbat med att få ihop företag till forskarskolan, och sedan i samråd med företagen kommit fram till intressanta, behovsmotiverade forskningsprojekt för doktoranderna inom områdena programvaruteknik, robotik och design.

ABB, Bombardier, Ericsson och Volvo är några av de större företagen som medverkar i ITS EASY. Men även mindre finns med som Västeråsföretaget CrossControl, som utvecklar och levererar elektronik- och programvarukomponenter för styrsystem till skogsmaskiner och andra fordon i kritiska miljöer.

– Vi har sedan många år ett nära samarbete, i olika former, med Mälardalens högskola. Deras forskningsinriktning och tekniska djup i kombination med industrinära ambition passar oss utmärkt och ger oss ett mervärde både direkt och indirekt i vår produktutveckling, säger Ken Lindfors, utvecklingschef på CrossControl. Han fortsätter:

– Forskarskolan är ett sätt för oss att kunna ta in kompetent arbetskraft och få direkt avsättning för doktorandernas kompetens och forskning i våra produktutvecklingsprojekt. Vidare ger det en positiv påverkan på våra ingenjörer, som får nya perspektiv kring teknologier och metoder.

De 14 doktoranderna  – där ungefär hälften nu återstår att rekrytera – kommer att arbeta både på högskolan och på sina respektive företag.

Comments are closed.