Mjukvarutest och testkvalitetsmätning som standard

Svenska Atollic lanserar TrueSTUDIO Premium edition, som är marknadens första C/C++ kompilator och debuggermiljö för ARM-baserade inbyggda system, med funktioner för mjukvarutest och testkvalitetsmätning som standard.

 

TrueSTUDIO Premium edition är utvecklad för att hjälpa utvecklingsingenjörer att möta de två viktiga men ofta ömsesidigt uteslutande målen att förbättra mjukvarukvaliteten, samtidigt som utvecklingsprojektets tidplaner måste hållas.
– Genom att kombinera kompilatormiljön Atollic TrueSTUDIO Pro med verktygen Atollic TrueVERIFIER för mjukvarutestning och Atollic TrueANALYZER för testkvalitetsmätning, har vi skapat vad vi tror är världens första C/C++ utvecklingsmiljö för inbyggda system med funktioner för professionell testning som standard, säger Magnus Unemyr, sälj- och marknadschef på Atollic AB i Jönköping.
Atollic TrueSTUDIO Premium innehåller alla C/C++-utvecklings- och felsöknings-funktioner från TrueSTUDIO Pro, t ex parallelkompilering, RTOS-anpassad debugger med en inbyggd krashanalysator, felsökning av flerkärniga kretsar, händelse- och instruktionsspårning, MISRA-C kodstandardkontroll, kodkomplexitetsmätning och funktioner för källkodsgranskning och kod-granskningsmöten. Vidare finns inbyggt stöd för ungefär 2000 ARM-kretsar från de ledande kretsleverantörerna.
TrueVERIFIER’s funktioner för mjukvarutest ingår som standard i TrueSTUDIO Premium, och automatiserar en stor del av testprocessen samtidigt som verktyget ger stor flexibilitet avseende anpassning av testerna för speciella och målsystems-specifika krav. Verktyget analyserar källkoden, och automatgenererar och automatbygger testsviterna, samt laddar ner och kör testerna på målsystemet. Testresultat och uppnådd testkvalitet laddas därefter upp till IDE’n för analys och visualisering. Detta gör det mycket enklare, snabbare och effektivare att testa C-funktionerna i projektet som skall testas. TrueSTUDIO Premium stödjer ”black-box” testning, ”white-box” testning samt testdriven utveckling.
TrueANALYZER-komponenten i TrueSTUDIO Premium edition mäter kvaliteten på systemtester upp till den rigorösa MC/DC-nivån (modified condition/decision coverage). Genom att tillhandahålla faktiska mätdata på hur stor del av kodflödet som har testats, ger verktyget ökad konfidens i kodens kvalitet, robusthet och pålitlighet, samtidigt som otillräckligt testade delar av programvaran lätt kan identifieras. Utöver att mäta nivån på testkvaliteten visar verktyget även var i koden, och varför, testtäckningen inte blev bättre än den är. I praktiken blir TrueSTUDIO Premium edition därmed även en testfallsdebugger.

Comments are closed.