30 miljoner kronor till kompetensutveckling för ingenjörer

Högskolan Väst beviljas 30 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla kurser designade för industrins kompetensbehov inom elektroteknik och produktionsteknik. Kurserna ska ge yrkesverksamma ingenjörer möjlighet att bygga ny kunskap för att möta industrins klimatomställning.

KK-stiftelsen kraftsamlar för att stötta näringslivet i klimatomställningen och avsätter totalt nära 90 miljoner kronor för att lärosäten och näringsliv tillsammans ska utveckla nya kurser och utbildningsprogram på avancerad nivå.

– Vi har idag en allvarlig situation där kompetensbrist bidrar till att bromsa klimatomställningen, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin. Flera rapporter visar att många branscher har svårt att hitta rätt kompetens. Vi satsar nu på fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och andra aktörer för att möta de många utmaningarna inom strategiskt viktiga områden för näringslivets omställning.

Högskolan Väst ska leda den långsiktiga utbildningssatsningen ”Elektrifiering för hållbart energisystem”. Den omfattar kompetensutveckling kopplad till elektrifiering av fordonsflottan, elproduktion samt transmission och distribution av el. Ett flertal kurser ska tas fram i nära samverkan med tolv företag och Uppsala universitet. I januari 2024 startar en första omgång kurser där yrkesverksamma ingenjörer har möjlighet att fördjupa sina kunskaper parallellt med ordinarie arbete.

– Behovet av ny kompetens inom elektroteknik är stort, inte minst inom fordonsindustrin i vår region, säger Per Nylén, prefekt vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Högskolan Väst. Nu kan högskolan utöka utbildningsutbudet inom elektroteknik med ytterligare kurser som riktar sig både till yrkesverksamma ingenjörer och till högskolans ingenjörsstudenter.

Innehåll till de nya kurserna inom elektroteknik ska tas fram i nära dialog med industripartner som Atlas Copco, GKN Aerospace, Polestar, Svenska kraftnät, T-Engineering, Vattenfall med flera.

Högskolan Väst medverkar också i ett annat nytt KK-finansierat utbildningsprojekt, CIRCUMET, som leds av Jönköping University och där även Chalmers tekniska högskola, RISE och flera företag medverkar. Inom projektet ska utbildningar tas fram som ger kompetensutveckling inom cirkularitet och hållbarhet vid tillverkning av metallkomponenter. Det handlar exempelvis om hur man designar och tillverkar komponenter i metall för att öka deras livslängd och återvinningsbarhet.

– Här kan vi bidra med spetskompetens inom produktionsteknik eftersom vår forskning inom området riktar sig alltmer mot industrins hållbarhetsutmaningar. Vår del i det här projektet blir att utveckla kurser för yrkesverksamma inom teknik som optimerar och ger energieffektiva tillverkningsprocesser.

Comments are closed.