Minusresultat för Hanza

kontraktstillverkaren Hanza visar upp ett negativt resultat efter skatt på -13,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i fjol och 33,6 miljoner kronor för helåret 2014. Företaget meddelar också att man inleder förhandlingar med facket om att flytta sin verksamhet i Göteborg till Årjäng.
Nettoomsättningen under 2014 var nästan exakt densamma som för 2013, både i en jämförelse mellan de fjärde kvartalen och för helåren.

– En volymnedgång hos Hansas största kunder under 2014 skapade underbeläggning med negativt resultat som följd. Nedgången är inte strukturell; koncernen har inte förlorat någon kund och nyförsäljningen under 2014 har varit god. Det gör att vi ser positivt på försäljningsutvecklingen 2015, säger vd:n för Hanza Erik Stenfors.

– Vi arbetar metodiskt med en rad konsolideringsaktiviteter i koncernen, vilka förbättrar lönsamheten. Vi räknar med att se effekter av dessa åtgärder under 2015.

– Hanzas nya tjänsteprodukt, MIGTM, som analyserar och förbättrar produktägarnas tillverkningskedja, har fått ett mycket gott mottagande. En strukturerad lansering skedde under det fjärde kvartalet 2014, och under 2015 bedöms de första MIG-projekten kunna presenteras. Hanza utvecklas därmed till en strategisk affärspartner till kunderna.

Fortsatt konsolideringsstrategi

I ett separat pressmeddelande idag meddelar Hanza att man fortsätter sin konsolideringsstrategi och att företaget nu inleder fackliga förhandlingar om att flytta bolagets produktionsanläggning i Göteborg till koncernens industrikluster i Årjäng under 2015.

– Detta är i linje med vår konsolideringsstrategi som syftar till att skapa bästa möjliga leveranskapacitet och lönsamhet, både för våra kunder och Hanza, säger Erik Stenfors, vd för Hanza.

Förhandlingen omfattar cirka 20 anställda samt inhyrd personal. Fabriksflytten sker i dialog med koncernens kunder, meddelar bolaget.

Comments are closed.