Minus för Partnertech

Kontraktstillverkaren Partnertechs rörelseresultat för det första kvartalet i år landade på 2 miljoner kronor medan resultatet efter skatt blev -2 miljoner kronor. Omsättningen ökade med 14 procent jämfört med Q1 2014.
Partnertech ökade omsättningen under det första kvartalet med 14 % jämfört med motsvarande period 2014, i lokala valutor var ökningen 6 %. Rörelseresultatet för Electronics och Systems Integration divisionerna förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 21 miljoner kronor. Rörelseresultatet för koncernen förbättrades och uppgick till 2 MSEK i kvartalet.

Omstruktureringsprogrammet inom företagets division Metal Precision har fortsatt men den rådande försiktigheten inom Olja&Gas vilket enligt företaget gjort att man inte nådde den volym man hade planerat neddragningar mot.

”Vi ser dock fortsatt ökad aktivitet i Metal Precision Technology divisionen där vår andel i pågående och planerade infrastrukturprojekt inom Olja&Gas området stadigt ökar. Aktiviteten inom försvar har också ökat något i slutet av kvartalet och bedöms inte falla ytterligare i närtid. Den växande efterfrågan inom CleanTech som vi såg under slutet av förra året har påverkat Electronics och Systems Integration positivt i kvartalet och vi ser en fortsatt god utveckling inom CleanTech. I kvartalet har vi även tecknat samarbetsavtal som väsentligt utökar vårt samarbete med existerande kunder inom både MedTech och Industri”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Comments are closed.